Strona główna » Ogłoszenia
Wpisy premiowane

Są to wpisy płatne które promują dane ogłoszenie:

- Wpis jest wyświetlany na stronie głównej katalogu firm
- Wpis jest wyróżniony kolorem w swojej kategorii
- Wpis jest wyświetlany jako pierwszy w swojej kategorii
Okres premium trwa przez 30 dni.


Regulamin
- Regulamin katalogu firm

Osoba wpisując swoje dane osobowe i akceptując regulamin wyraża zgodę na publikowanie ich w Internecie.
Użytkownik, który zamieszcza swoje dane zgadza się na zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i opracowywanie swoich udostępnionych danych osobowych, a także na otrzymywanie drogą elektroniczną informacji marketingowych
W przypadku zamieszczania ogłoszeń na stronie, Piaseczno.edu.pl nabywa nieodpłatne prawo wykorzystania, używania i dystrybuowania zamieszczonych ogłoszeń, a w szczególności prawo do przekazywania ich innym witrynom ogłoszeniowym. Przekazane ogłoszenia, o których mowa powyżej nie będą traktowane jako poufne.
Cała odpowiedzialność wynikająca z wykorzystania informacji zawartych na naszej stronie spoczywa na użytkowniku serwisu.

Piaseczno.edu.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za:
- treść ogłoszeń oraz linki do stron ujętych w treści ogłoszenia
- zamieszczenie przez użytkowników danych niezgodnych z prawdą lub podanie danych fałszywych
- za to w jaki sposób, ani do jakich celów dane zamieszczone w serwisie zostaną wykorzystane
- funkcjonowanie serwisu i wynikłe z tego faktu komplikacje.

Mamy prawo do:
- usuwania ogłoszeń niezgodnych z prawem lub niniejszym regulaminem
- modyfikowania niniejszego regulaminu
- używania danych użytkowników w celach marketingowych, a także przekazywania tych danych innym podmiotom
- zaprzestania świadczenia usług ogłoszeniowych