Strona główna » Katalog Firm » Biuro / Firma » Inne » FIDES – BHP , Katarzyna Walczak
Dodaj firmę

FIDES – BHP , Katarzyna Walczak

Szeroko pojęte doradztwo i obsługa firm w zakresie bezpieczeństwa
Usługi, doradztwo, szkolenia
• Kompleksowa obsługa i doradztwo w zakresie BHP i p.poż.
• Szkolenia wstępne i okresowe BHP,
• Szkolenia specjalistyczne – podstawy udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej,
• Ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz opracowywanie wniosków i sporządzanie rejestru wypadków przy pracy,
• Prowadzenie dochodzeń powypadkowych, sporządzanie niezbędnej dokumentacji dla celów ZUS z wypadków przy pracy, kart wypadków w drodze do pracy lub z pracy,
• Przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania zasad i przepisów BHP, informowanie pracodawcy o stwierdzonych zagrożeniach wraz z wnioskami o usunięcie zagrożeń,
• Sporządzanie okresowych analiz stanu bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie,
• Ocena zagrożeń zawodowych na stanowiskach pracy,
• Ocena ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy,
• Doradztwo w zakresie metod oraz organizacji stanowisk pracy na których występują czynniki niebezpieczne, szkodliwe i uciążliwe,
• Doradztwo i obsługa oraz udzielanie porad w tematach zagadnień dotyczących bezpieczeństwa człowieka w środowisku pracy, prawa pracy p.poż.
• Ocena ergonomiczna stanowisk pracy,
• Pomiar natężenia oświetlenia
• Opracowanie instrukcji dotyczących BHP na stanowiskach pracy,
• Wykonywanie tabel norm przydziału odzieży , środków ochrony indywidualnej , środków higieny osobistej,
• Prowadzenie rejestrów wymaganych przez Kodeks Pracy oraz PIP,
• Realizacja zaleceń pokontrolnych Państwowej Inspekcji Pracy oraz Państwowej Inspekcji Sanitarnej

Kontakt
ul. Męczenników Oświęcimskich 21/20
68-200 Żary

tel. kom.: 518633420

Wyświetleń: 1994